Vēsture

Deviņdesmitajos gados Stokholmā aktīvi darbojās deju kopa ”Zibenītis”. Leimaņu pāra vadībā dejotāji pulcējās mēģinājumos, radīja prieku vietējiem skatītājiem un brauca arī ārpus Zviedrijas robežām iepazīstināt pasauli ar latviešu tautisko deju.

Atjaunotā tautas deju kopa Zibenītis Stokholmā pastāv jau septīto sezonu (kopš 2014. gada) un pulcē tos, kuru sirdīs mīt dejotāja gars un latviešu kultūras elpa. Šobrīd kolektīvā dejo aktīvi, jautri, daudzpusīgi un atsaucīgi dejotāji, kuri ir sanākuši kopā, lai draudzētos, kustētos, lustētos un galvenais, lai priecētu sevi un pēc labi padarīta darba arī citus ar vienu no latviešu tautas lielākajiem dārgumiem – tautisko deju.

Mūsu dejotājiem ļoti patīk uzstāties - gan šeit pat, Zviedrijā, gan dzimtenē, gan arī citās tuvās un tālās zemēs. Pēdējos gados esam izbaudījuši gan II Eiropas Latviešu Kultūras svētkus Īrijā, Dublinā, gan aizceļojuši uz tāltālo Toronto Kanādā, kur izjutām neaprakstāmu saviļojumu, piedaloties XV Latviešu dziesmu un deju svētkos.

Katra mūsu deju sezona ir piepildīta: uzņemam jaunus dejotājus, kārtīgi pastrādājam ikgadējā nometnē divu dienu garumā, uzstādām jaunas dejas, ko ceram parādīt pēc iespējas drīzāk! Papildus visam tam skaistajam, ko darām kopā, izkopjot savu dejotprasmi un dejotprieku, ik pa laikam uzrīkojam arī kādu jautru, neoficiālu ballīti, lai vēl vairāk dažādotu savu ikdienu.

Dejotāji

Ričards Beinardts

Ričards Beinardts

Līvija Bekkhus

Līvija Bekkhus

Dāvis Freimanis

Dāvis Freimanis

Solvita Gabriuna

Solvita Gabriuna

Daila Gudre

Daila Gudre

Egils Jurkovskis

Egils Jurkovskis

Sandra Krisberga

Sandra Krisberga

Lauris Krūmiņš

Lauris Krūmiņš

Iveta Lāce

Iveta Lāce

Uģis Lācis

Uģis Lācis

Artis Liepa

Artis Liepa

Eva Norouzi

Eva Norouzi

Marta Oliņa

Marta Oliņa

Einārs Paass

Einārs Paass

Ivo Pintmanis

Ivo Pintmanis

Gatis Pomers

Gatis Pomers

Ieva Reine

Ieva Reine

Liene Some

Liene Some

Elīna Strautniece

Elīna Strautniece

Liene Štromane

Liene Štromane

Edgars Vancāns

Edgars Vancāns

Agnese Viļuma

Agnese Viļuma

Bijušie dejotāji

Sandija Andžāne

Sandija Andžāne

Laura Baumane

Laura Baumane

Kārlis Baumanis

Kārlis Baumanis

Lāsma Berķe

Lāsma Berķe

Maris Bērziņš

Maris Bērziņš

Ineta Bore

Ineta Bore

Oksana Irbe

Oksana Irbe

Rudīte Kalniņa

Rudīte Kalniņa

Margarita Kleinhofa

Margarita Kleinhofa

Elizabete Kleinhofa

Elizabete Kleinhofa

Arnis Kleinhofs

Arnis Kleinhofs

Oskars Kļaviņš

Oskars Kļaviņš

Zigmunds Lauriņš

Zigmunds Lauriņš

Ņina Liepājniece

Ņina Liepājniece

Aivars Liepājnieks

Aivars Liepājnieks

Artūrs Margevičs

Artūrs Margevičs

Kaspars Ozoliņš

Kaspars Ozoliņš

Dana Ozollapa

Dana Ozollapa

Evelīna Rimkuse

Evelīna Rimkuse

Aelita Rušiņa

Aelita Rušiņa

Solvita Stepiņa

Solvita Stepiņa

Jolanta Strazdiņa

Jolanta Strazdiņa

Jānis Strazdiņš

Jānis Strazdiņš

Kaspars Šķēls

Kaspars Šķēls

Ligita Šteinberga

Ligita Šteinberga

Māris Ulmanis

Māris Ulmanis

Ginta Veidere

Ginta Veidere

Anna Vidiņa

Anna Vidiņa

Vitālijs Zagorskis

Vitālijs Zagorskis